انگلیسی آزمون ارشد و دکتری

راهنمای کسانی که به دنبال یادگیری زبان انگلیسی برای کنکور ارشد و دکتری هستند

سلام

آزمون اول فلش کارت های دی ال ام با عنوان DLM+1 مربوط به فلش کارت های یک تا سیصد رو می تونید از اینجا دریافت کنید. پاسخ ها: اینجاست

آزمون دوم  فلش کارت های دی ال ام با عنوان DLM+2 مربوط به فلش کارت های یک تا ششصد + پاسخنامه  رو می تونید از اینجا دریافت کنید.

آزمون سوم فلش کارت های دی ال ام با عنوان DLM+3 مربوط به فلش کارت های یک تا نهصد+ پاسخنامه  رو می تونید از اینجا دریافت کنید.

آزمون چهارم فلش کارت های دی ال ام با عنوان DLM+4 مربوط به فلش کارت های یک تا هزار و دویست + پاسخنامه  رو می تونید از اینجا دریافت کنید.

 

آزمون پنجم فلش کارت های دی ال ام با عنوان DLM+5 مربوط به فلش کارت های یک تا هزار و پانصد+ پاسخنامه  رو می تونید از اینجا دریافت کنید.

آزمون ششم فلش کارت های دی ال ام با عنوان DLM+6 مربوط به فلش کارت های یک تا هزار و هشتصد+ پاسخنامه  رو می تونید از اینجا دریافت کنید.

سلام آزمون هفتم فلش کارت های دی ال ام با عنوان DLM+7 مربوط به فلش کارت های یک تا دو هزار و صد+ پاسخنامه  رو می تونید از اینجا دریافت کنید.

سلام آزمون هشتم فلش کارت های دی ال ام با عنوان DLM+8 مربوط به فلش کارت های یک تا دو هزار و چهارصد+ پاسخنامه  رو می تونید از اینجا دریافت کنید.

سلام آزمون نهم فلش کارت های دی ال ام با عنوان DLM+9 مربوط به فلش کارت های یک تا دو هزار و هفتصد+ پاسخنامه  رو می تونید از اینجا دریافت کنید.

با احترام

 

مشترک خبرنامه شوید

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

کلاس گرامر مختص MBA

نام دوره: گرامر زبان کسب و کار (MBA) طول دوره: 24 ...

کلاس آنلاین زبان تخص

نام دوره: زبان تخصصی رشته های مدیریت و مدیریت ...

کلاس آنلاین زبان دکت

نام دوره: زبان دکتری طول دوره: 30 ساعت (15 ...

کلاس آنلاین زبان عمو

نام دوره: زبان عمومی ارشد (به جز رشته‏ ی کسب ...

بررسی بخش زبان آزمون

عنوان کلاس: English for MBA Entrance Exam Review توضیح مهم در مورد ...

کلاس گرامر مختص MBA

نام دوره: گرامر زبان کسب و کار (MBA) طول دوره: 24 ...

کلاس آنلاین زبان تخص

نام دوره: زبان تخصصی رشته های مدیریت و مدیریت ...

کلاس آنلاین زبان دکت

نام دوره: زبان دکتری طول دوره: 30 ساعت (15 ...

کلاس آنلاین زبان عمو

نام دوره: زبان عمومی ارشد (به جز رشته‏ ی کسب ...

بررسی بخش زبان آزمون

عنوان کلاس: English for MBA Entrance Exam Review توضیح مهم در مورد ...

بروز رسانی های تویتر

RSS not configured

حامیان